Klachten

Wij hechten veel waarde aan klanttevredenheid. Wanneer je op deze pagina terecht bent gekomen, hebben wij waarschijnlijk enkele steken laten vallen. Daarvoor onze excuses. Helaas gaat er in ongeveer 1-2% van onze orders iets mis. We proberen dit percentage continu te reduceren en daarom stellen we het zeer op prijs dat je je klacht bij ons indient. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Klacht indienen

Je kunt je klacht digitaal, indienen bij ons. Dat kan via het contact formulier op onze website.

Je ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van je klacht. Je klacht wordt in behandeling genomen indien je de klacht binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek bij ons heeft gemeld. Een termijn van 6 weken is in ieder geval redelijk.

Van wie en wanneer verneem jij de uitspraak?

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor je de uitspraak over je klacht hebt ontvangen. Je ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Klachtenmanagement.